Czy mamy fatalne zdanie o eventach?

Czy prawdą jest, że wypady organizowane przez pracodawcę to tylko okazja do mocno zakrapianej alkoholem zabawy albo sposobność do obżarstwa? Niewykluczone można znaleźć tu ziarno prawdy, ale nie zawsze . Przesadne będzie stanowisko, że wiele takich imprez sprowadza się do picia i jedzenia. Continue reading

Ważne rodzaje projektów szkoleniowych dla menedżerów

Wczoraj brałem udział w spotkaniu doświadczonych i znanych w branży prezesów zarządów spółek giełdowych. Rozważali, które kursy i sesje szkoleniowe dla kadry zarządzającej należy zakupić dla menedżerów firmy, by sprawnie administrować firmą. Continue reading

Umiejętności menedżera dotyczące projektów

Zarządzanie zespołem projektowym jest najczęściej łączone z oddelegowaniem kierownika z danego działu do zrealizowania jakiegoś szczególnego przedsięwzięcia dla przedsiębiorstwa. Tego typu kojarzenie roli szefa projektu opiera się na tym, że w sumie niedawno menedżerowie zostawali menedżerami zespołów projektowych przypadkowo. Continue reading

W jaki sposób funkcjonuje skuteczny dział firmy

W czasie projektów szkoleniowych poznaję  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, często oni funkcjonują w bardzo sprawnych grupach pracowniczych. 2 miesiące wstecz prowadziłem też oryginalny program rozwoju dla handlowców z wyjątkowej instytucji życia publicznego. Otrzymałem wówczas dość sporo interesujących opinii na temat działania zespołu. Continue reading

Zasady diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

Na pewno typowy zatrudniony w firmie w przeszłości był na sesji szkoleniowej. Szkolenie ma na celu wykształcanie u pracowników zaplanowanych zdolności wykonywania pracy. Zwykle takie działanie pociąga koszt ponad 4 tysiące zł za sesję szkoleniową – i jak sądze nikt nie życzy sobie takich pieniedzy zmarnować bezproduktywnie. Continue reading