Jakie rezultaty daje badanie oczekiwań rozwojowych

Diagnozowanie wymagań szkoleniowych oznacza rozłożony w czasie sposób badania, kiedy to rejestrowane jest wyrażone zapotrzebowanie dotyczące przedsięwzięcia edukacyjnego. Wtedy sprecyzowane są luki edukacyjne, określone metody uzyskania oraz wybierany jest efektywny harmonogram przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Continue reading

Kierowanie działaniami projektowymi nie takie straszne

Dziedzina zarządzania projektem stała się w poprzednich miesiącach przedmiotem ogromnego zaangażowania intelektualnego wśród menedżerów biznesu. Wywołuje to zapotrzebowanie na typowe procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na innowacyjne metody skutecznego zarządzania i badania w obszarze poprawy kondycji gospodarek.
W ofercie doradztwa dla biznesu występuje wyjątkowo dużo projektów szkoleniowych na temat przewodzenia projektami. Continue reading