Studia kierownicze w miejsce długich cykli szkoleniowych

Cenniki studiów menedżerskich były w ostatnim roku różne i zależy to od rodzaju uczelni, proporcji zajęć praktycznych do teoretycznych, języka wykładowego i szkoły zagranicznej, która poświadcza certyfikat takiego sposobu pozyskiwania wiedzy menedżerskiej. Jest ważna także relacja ze studentami rodzimych akademików oraz fakt, czy uczą i kształcą tam kierownicy, czy doktorzy uczelni uniwersyteckich lub zawodowych. Czy raczej opłaca się przejść projekt szkoleniowy aniżeli studia dla menedżerów?
Osoby, którym zależy na tytule zawodowym powinni zaoszczędzić w tym celu przynajmniej 25 tys. zł. Continue reading

Jak zaplanować dobre kursy i szkolenia

Wyniki treningu silnie, a może nawet najsilniej, są zależne od określonej w programie metody szkolenia. Poszczególne dydaktyczne strategie przekazywania wiedzy najchętniej wykorzystywane przez rodzimych szkoleniowców w ostatnim czasie mogą być używane zamiennie. Rozróżniamy rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: w miejscu pracy, na stanowiskach pracy oraz w innym miejscu. W tym ostatnim przypadku można zamiennie organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach warsztatowych oraz w symulacjach biznesowych. Continue reading

Zwyczaje w różnych państwach a współpraca w grupie

Dziś chcę zaprezentować jak kultura narodowa wpływa na działalność w mniejszej społeczności, jaką jest firma. Mimo że zdolności współpracy w grupie są wśród pracodawców doceniane, działanie samodzielnie to zwykle świetny trik na wybicie się. Pracownicy wykazujący wysoki standard inteligencji ogólnej, myślący nieschematycznie oraz zmierzający konskwentnie do ustalonych celów dość sprawnie pną się do góry. Continue reading