Sprawy oddziałujące na zachowania w zbiorowości ludzkiej

W poprzedzających ten cykl postach na blogu zobrazowałem etapy formowania zespołu. Opisałem, jak tworzą się normy zachowania. Z mojego doświadczenia wynika, że zostają one sformułowane jako fragmenty przepisów dotyczących pracy. Thomas Blair w swojej świetnej książce z tego tematy opisał, że reguły pracy w zespole powstają jako pierwotny objaw pewnych cech wspólnych pomiędzy wszystkimi osobami wewnątrz zespołu na temat: zasoby, procesy, dążenia. Continue reading

Menedżerowie organizacji nie umieją planować

Już parę tygodni nie opisywałem na blogu, jakie w ostatnim czasie organizowałem projekty szkoleniowe. Muszę jednak przyznać, iż jesienią byłem bardzo wyczerpany pracą szkoleniową – mało dzieliłem się przemyśleniami na temat szkoleń dla menedżerów, które prowadzę. Przeciętnie miałem 8 sesji szkoleniowych na miesiąc. No i trzeba dodać okres aby dopracować szczegóły szkolenia i dotarcie do firmy, którą się szkoli. Continue reading

Sposoby uczenia się osób w dorosłym wieku

Wcześniej prezentowałem materiał o wymiernych wynikach szkoleń, jakie osoba prowadząca szkolenia oraz osoby biorące udział w szkoleniu uzyskują, gdy wykorzystamy podczas szkolenia gry dla menedżerów. W tym artykule opiszę w szczegółach fundamenty metodologiczne pomagające zapoznać się i pojąć, jakie są powody, aby używać gry i symulacje.
Jednym z argumentów, aby wykorzystywać wcześniej obmyślane gry menedżerskie i inne tego typu środki dydaktyczne – w tym symulacje, jest pewien określony zbiór technik zdobywania nowych kompetencji przez osoby będące wiele lat po maturze. Mam tu na myśli metodę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji preferowaną przez daną jednostkę. David Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie opisał cztery zasadnicze style uczenia się: dywergencyjny, asymilujący, kompromisowy, akomodacyjny. Continue reading

Dlaczego powinno się badać dążenia szkoleniowe

Wieloletni trenerzy menedżerów podkreślają, że diagnozowanie celów szkoleniowych to podstawowy asumpt do tego aby zacząć merytoryczne rozmowy w zakresie zakresu wiadomości, jakie posiadają pracownicy, posiadanych zdolności i możliwości wykonywania zadań i nastawienia do pracy, jakie uznają za niezbędne menedżerowie. Należy napisać, iż firma chce w tenże sposób oddziaływać na treści, jakie mają być poruszane podczas szkolenia. Continue reading