Zaangażowanie pracowników jako siła napędowa całej firmy

Pierwsze, co zrobię aby pokazać problem motywacji, to opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zrealizowałem w 2012   w marcu w Poznaniu. W pierwszym dniu tego wydarzenia wyznaczyłem dziesięciu uczestników, żeby wypełnili kwestionariusze odnoszące się do ich motywacji do powierzanej funkcji w firmie. Continue reading

Kolejność formowania zespołu

W dzisiejszym wpisie na blogu opiszę pożądane kompetencje szefa, w sytuacji gdy   zespół jest na różnych etapach cyklu funkcjonowania. Z naszego doświadczenia wynika, nieliczni kierownicy nie akceptują prostych zasad , a także metod, jakie mogą używać do kierowania pracownikami. Continue reading