Zaangażowanie pracowników jako siła napędowa całej firmy

Pierwsze, co zrobię aby pokazać problem motywacji, to opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zrealizowałem w 2012   w marcu w Poznaniu. W pierwszym dniu tego wydarzenia wyznaczyłem dziesięciu uczestników, żeby wypełnili kwestionariusze odnoszące się do ich motywacji do powierzanej funkcji w firmie. Continue reading