Zaangażowanie pracowników jako siła napędowa całej firmy

Pierwsze, co zrobię aby pokazać problem motywacji, to opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zrealizowałem w 2012   w marcu w Poznaniu. W pierwszym dniu tego wydarzenia wyznaczyłem dziesięciu uczestników, żeby wypełnili kwestionariusze odnoszące się do ich motywacji do powierzanej funkcji w firmie.
Pytania wykorzystane w kwestionariuszu mojego badania ułożyłem w oparciu o pieramidę motywów Maslowa. W dalszej kolejności omówiliśmy wyniki i zaplanowaliśmy działania, aby zwiększyć chęć do działania uczestników projektu. Taki sam sposób badania motywacji można przeprowadzić przy udziale nowych aplikacji menedżerskich, np.:
Badania Satysfakcji Pracowników
Przykład mojego szkolenia pokazuje, iż optymizm do podejmowania działań można mierzyć o wiele łatwiej, aniżeli zwykle uważają przełożeni. Chęć do pracy u podwładnych jest ważna zwłaszcza w projektach skomplikowanych oraz których skutki są trudne do przewidzenia. Wtedy motywowanie osoby na stanowisku szeregowym do pracy musi być opisane przez sprzężenia przechodnie negatywne oraz prezentowanie praktycznych przykładów wykonywania zadań.
Znając chęć do działania osób w swoim zespole pracowniczym operatywny menedżer nie będzie miał problemów ze zbudowaniem skutecznego narzędzia zachęcającego pracowników do pracy. Taki system zawiera w swojej konstrukcji co najmniej dwie narzędzia badawcze i metodę wnioskowania. Przełożony musi znać motywację osób będących w jego zespole oraz odpowiednio dobierać instrumenty motywujące ludzi do pracy. Napisanie odpowiednich procedur, które są pomocą w uzyskaniu praktycznych efektów z badania motywacji, jest dość skomplikowane. Pewnego rodzaju instrukcją dla kierownika są podręczniki z zarządzania oraz raporty w czasopismach biznesowych.
Podsumowując, muszę napisać z mojego doświadczenia, iż czynność badania dążeń pracowników jest wyjątkowo istotna w działalności przełożonego. Pełne zaangażowanie pracowników to siła napędowa całej firmy.
Na tą chwilę to tyle naszych przemyśleń.
Redakcja: Rafal Czaja

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania kompetencji
Ocena 360 w biznesie
Strategia human resources w nowoczesnej firmie
Nowoczesne kierowanie personelem
Nowoczesne modele kompetencyjne
Testy psychologiczne
Systemy rekrutacyjne