Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr LPP/65 2 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Konferencje w Kazimierzu
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: piotrkowski oraz lipski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A., Auto Service J&G, Orto-Max Zaopatrzenie ortopedyczne i medyczne, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BMJ” Witold Baran, Jacek Pogonowski , 2KMM , CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, Ifun4all sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., R.Twining and Company Sp. z o.o., Terkom Tomasz Obrzud, Tomasz Darmoliński , KOLOR MIX Sp. z o.o., VIP – LKB POLAND Sp. z o.o., ”SWAL” TOMASZ ŻEBROWSKI

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>