Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr RYN/85 9 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Treningi w Lodzi
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość””"
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: „URODA” S.A., WUKOM Sp. z o.o, Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., PUH DK, „REFLEX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , Telewizja Kablowa GIM-SAT Sp. z o.o. , CDE sp. z o.o. , EGO S.A., JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, MEBLOBUK HANNA I ZDZISŁAW BUKOWIEC SPÓŁKA JAWNA, PLANIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZEBU ANNA RZETECKA, Alpinus Chemia sp. z o.o., PPHU Tekmar Marek Boczkowski, „GREGOR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>