Gry jako taktyka na zgłębianie działań rynku

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Czasami będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność zbierania odpowiednich danych oraz ich badanie , w konsekwencji czego nastąpi odpowiednie działanie w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Continue reading

Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiele typów projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, oraz tzw. reminding sessions. Obserwuję, że trenerzy najczęściej organizują kursy i sesje szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności. Continue reading

Działanie coachingowe w grach menedżerskich

Prowadzenie gier dla menedżerów i symulacji szkoleniowych było dla mnie zawsze niezwykle czasochłonne. Prowadzący szkolenie powinien zdobyć pewne kwalifikacje pozwalające na angażowanie w zadania osób uczestniczących w szkoleniu. Takie kwalifikacje zawierają takie obszary: zarządzanie złymi doświadczeniami z przeszłości, przywództwo, organizowanie pracy za pomocą odpowiednich zadań i działania coachingowe. Continue reading