Kierowanie działaniami projektowymi nie takie straszne

Dziedzina zarządzania projektem stała się w poprzednich miesiącach przedmiotem ogromnego zaangażowania intelektualnego wśród menedżerów biznesu. Wywołuje to zapotrzebowanie na typowe procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na innowacyjne metody skutecznego zarządzania i badania w obszarze poprawy kondycji gospodarek.
W ofercie doradztwa dla biznesu występuje wyjątkowo dużo projektów szkoleniowych na temat przewodzenia projektami. Continue reading