Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiele typów projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, oraz tzw. reminding sessions. Obserwuję, że trenerzy najczęściej organizują kursy i sesje szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności. Continue reading

Kierowanie działaniami projektowymi nie takie straszne

Dziedzina zarządzania projektem stała się w poprzednich miesiącach przedmiotem ogromnego zaangażowania intelektualnego wśród menedżerów biznesu. Wywołuje to zapotrzebowanie na typowe procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na innowacyjne metody skutecznego zarządzania i badania w obszarze poprawy kondycji gospodarek.
W ofercie doradztwa dla biznesu występuje wyjątkowo dużo projektów szkoleniowych na temat przewodzenia projektami. Continue reading

Podstawowe podstawy uczenia się osób pracujących

Symulacje stosowane na szkoleniach to nowoczesne techniki edukacyjne. Czytelnik może te formy dydaktyczne znaleźć w wielu projektach cyklów szkoleniowych przeznaczonych dla specjalistów. Ta technika edukacyjna jest wyjątkowo ciekawa osób biorących udział, gdyż w większości przypadków angażuje wszystkie zmysły oraz pobudza do myślenia.
W kolejnych postach na moim blogu zaprezentuję zasady uczenia się osób dorosłych. Continue reading

Sposoby uczenia się osób w dorosłym wieku

Wcześniej prezentowałem materiał o wymiernych wynikach szkoleń, jakie osoba prowadząca szkolenia oraz osoby biorące udział w szkoleniu uzyskują, gdy wykorzystamy podczas szkolenia gry dla menedżerów. W tym artykule opiszę w szczegółach fundamenty metodologiczne pomagające zapoznać się i pojąć, jakie są powody, aby używać gry i symulacje.
Jednym z argumentów, aby wykorzystywać wcześniej obmyślane gry menedżerskie i inne tego typu środki dydaktyczne – w tym symulacje, jest pewien określony zbiór technik zdobywania nowych kompetencji przez osoby będące wiele lat po maturze. Mam tu na myśli metodę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji preferowaną przez daną jednostkę. David Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie opisał cztery zasadnicze style uczenia się: dywergencyjny, asymilujący, kompromisowy, akomodacyjny. Continue reading