Reguły wymyślania symulacji biznesowych

Wymyślanie symulacji biznesowych w celu poprowadzenia sesji szkoleniowej jest dość trudne i wymaga odpowiednich umiejętności. Całe życie dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, śmiać oraz doświadczać nietypowych zjawisk. Symulacje biznesowe to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje dobrze jest wykorzystywać w sesjach szkoleniowych razem z typowymi zajęciami albo case study. Continue reading

Jak zaplanować dobre kursy i szkolenia

Wyniki treningu silnie, a może nawet najsilniej, są zależne od określonej w programie metody szkolenia. Poszczególne dydaktyczne strategie przekazywania wiedzy najchętniej wykorzystywane przez rodzimych szkoleniowców w ostatnim czasie mogą być używane zamiennie. Rozróżniamy rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: w miejscu pracy, na stanowiskach pracy oraz w innym miejscu. W tym ostatnim przypadku można zamiennie organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach warsztatowych oraz w symulacjach biznesowych. Continue reading

Cechy efektywnej gry menedżerskiej

Jestem pewny, że twoi pracownicy doskonalili swoje kompetencje na zajęciach w ramach projektu szkoleniowego w zakresie ich specjalizacji. Zapytaj ich, jakie zadania szkoleniowe okazały się dla nich najciekawsze. Pewnie odpowiedzą, iż dużo nauczyli się, kiedy brali udział w grach decyzyjnych. Dlatego zdecydowałem się zaprezentować wybraną grę decyzyjną, która jest bardzo interesująca dla osób biorących udział w szkoleniu. Continue reading