Gry jako taktyka na zgłębianie działań rynku

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Czasami będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność zbierania odpowiednich danych oraz ich badanie , w konsekwencji czego nastąpi odpowiednie działanie w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Continue reading

Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiele typów projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, oraz tzw. reminding sessions. Obserwuję, że trenerzy najczęściej organizują kursy i sesje szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności. Continue reading