Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiele typów projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, oraz tzw. reminding sessions. Obserwuję, że trenerzy najczęściej organizują kursy i sesje szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności. Continue reading

Reguły wymyślania symulacji biznesowych

Wymyślanie symulacji biznesowych w celu poprowadzenia sesji szkoleniowej jest dość trudne i wymaga odpowiednich umiejętności. Całe życie dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, śmiać oraz doświadczać nietypowych zjawisk. Symulacje biznesowe to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje dobrze jest wykorzystywać w sesjach szkoleniowych razem z typowymi zajęciami albo case study. Continue reading