Jakie rezultaty daje badanie oczekiwań rozwojowych

Diagnozowanie wymagań szkoleniowych oznacza rozłożony w czasie sposób badania, kiedy to rejestrowane jest wyrażone zapotrzebowanie dotyczące przedsięwzięcia edukacyjnego. Wtedy sprecyzowane są luki edukacyjne, określone metody uzyskania oraz wybierany jest efektywny harmonogram przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Continue reading