Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr IJCT/13 9 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Trustu Spójności

Program debata w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Wykłady w Szczyrku
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sieradzki oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „OPOLWAP” S.A., Pekao S.A., Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A., CarBlo Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , „Digital One Consulting” Sp. z o.o., BS Consulting Dawid Opydo, CGS DRUKARNIA , IZOHAN , LST-SOFT , SIGNA-TECH TOMASZ LESIAK, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , NeumannBrown Spółka Komandytowa, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>