Pomoc na kursy z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Program Pomocowy” na cztery Treningi Dla Opiekunów Klientów wsparcie uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Pracowników w spółce Wieńczycki Production
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”
 • import źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • zoptymalizowana procedura produkcji zeolitów z popiołów lotnych
 • nowoczesny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • opracowanie metodyki i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych procedury wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • sporządzenie i uruchomienie nowatorskiej procedury produkcji peletu.
 • opracowanie i implementacja urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie KONCEPCJI I uruchomienie DO PRODUKCJI procedury WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • koncepcja komputerowa B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • struktura zdalna Galeria Handlowa
 • rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez implementacja innowacyjnej metodyki i oferowanie nowych usług
 • model informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00
 • system zarządzania relacjami z klientem
 • stworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • implementacja nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie TMP
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w PPHU „A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
 • wdrożenie modelu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • implementacja systemu zarządzania kontraktami i integracja baz danych
 • wdrożenie energooszczędnej technologii wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • stworzenie zdalnego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o nowoczesne kryteria wyszukiwania
 • zbudowanie mobilnego serwisu (portalu) społecznościowego dla osób zainteresowanych budową, wykończeniem lub dekoracją domu lub mieszkania.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie menedżerów