Podstawowe pojęcia w zakresie pobudzania do pracy

Duża grupa specjalistów ds. HR projektuje motywacyjne systemy wynagrodzeń w różnorodnych przedsiębiorstwach. Jednakże wielu z nich nie rozumie, co w gruncie rzeczy motywuje zatrudnionych. W tym miejscu przedstawię podstawowe definicje na ten temat.
Aktywizacja do działania to inaczej techniki wzbudzające zaangażowanie, podtrzymujące oraz sterujące postępowaniem pracownika. W literaturze można znaleźć motywację zewnętrzną, do której zaliczamy: naganę dla pracownika, premie, oceny i wywieranie wpływu kierownictwa. W książkach z zarządzania znajdziemy dodatkowo motywację wewnętrzną, do której można zaliczyć: indywidualne dążenia, niepokoje wewnętrzne, pasje, chęć znaczących osiągnięć, plany oraz cele. O tym przeczytasz w tym poradniku:
Projekty HR i Zarządzanie
Najważniejsze pojęcia:
Potrzeba to chęci powstałe pod wpływem odczuwanych stanów albo zewnętrznych sytuacji, objawiające się w czynnym dążeniu do aktywizowania wybranego procesu motorycznego zmierzającego do zaplanowanego celu.
Określanie potrzeb ludzkiego podejmowania aktywności definiuje się jako wskaźnik samoświadomości lub możliwość zwerbalizowania motywów zaistniałego postępowania. Badania naukowe prowadzi się, aby znaleźć potrzeby najważniejsze w danej chwili, wyznaczające kolejność przejawianych działań, ich przebieg i rezultat.
Potęga potrzeb oznacza skuteczność podejmowanych aktywności, uruchamia intensywność motywów racjonalnych oraz psychofizycznych. U większości pracowników te niematerialne wydają się przeważać. Jak wykazały badania, iż na skuteczność procesów życiowych wpływa znak emocji: korzystne dla zdrowia polepszają efektywność podejmowanej aktywności, negatywne zaś je obniżają. Również rodzaj odczuwanych potrzeb miewa ogromny wpływ, dla przykładu uczucie smutku nie działa mobilizująco na działanie. Istotna jest również szybkość narastania uczucia. Brak aktywizowania emocjonalnego lub słabe wywoływanie tego stanu nie sprzyjają efektywności działania. Jednakże bardzo wysokie pobudzenie emocjonalne z reguły przyczynia się do chorób psychicznych.
Tyle haerowych wniosków.
Redakcja:Piotr Tuwim
Twórca tego postu jest absolwentem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z obszaru  . Posiada certyfikat Konsultanta Odnowy Beavioralnej MTA. Mieszka w Nidzicy.  Od dziewiętnastu sezonów organizuje treningi i projektuje gry odnoszące się do kooperacji konglomeratowych w sektorze „handej i sprzedaż”.

O NASZYM BLOGU:
Badania kultury organizacyjnej
Systemy ocen menedżerów
Polityka personalna w prywatnej jednostce biznesowej
Nowoczesne zarządzanie kadrami
Nowoczesne modele kompetencyjne
Rozwój pracowników
Assessment Center

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>