Książki dla abiturientów treningów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie wymienionych poniżej książek po kursie Gry Menedżerskie.

Budowanie Postaw Biznesowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Murań
Szkolenia Techniczne, Alicja Cernowska
Leksykon przezwajania silników
Wielki słownik techniczny rosyjsko-pols ki
Zarys matematyki wyższej cz3
Gry na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 2
Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
Słownik ortograficzny
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
Na tropie przyczyn wypadków
Słownik ortograficzny
Miernictwo elektryczne – Leksykon
Pneumatyczne przetworniki automatyki
Kontrola wody i pary w energetyce
Dochodzenie powypadkowe
Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza
Paliwa,oleje,smary samochodowe-leksykon
Praktyka pola elektromagnetycznego
Pompy
Urządzenia automatyki
Transport ręczny
Słownik naukowo – techniczny angielsko – polski. Nowe
Słownik skrótów elektrownianych angielsko-polski.
Ochrona pracy w reformowanej gospodarce
Śląska kucharka doskonała
sm Artwork
Wielki słownik polsko-angielski O-Z
Mały słownik pożarniczy
Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3
Lowers Sinners
Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.
Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
Ochrona środowiska przed drganiami i hałasami 490 str., 24 cm
Zespoły elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej Wyd I 153s,24cm
Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej 136 str., 21 cm
Word Perfect 5.1 PL for DOS Quick reference Wyd. I 109 str., 22 cm
Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
Marketing usług Wyd.II Idee. Zastosowanie 125 str., 21 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Poradnik inż.elektryka tom 1 Wyd I 731s 21cm
Matematyka Przewodnik encyklopedyczny Wyd X 856s 17cm
Buduję taniej 179 str., 22 cm
MS-DOS 5 pomysły i zastosowania + dyskietka 351 str., 24 cm
Aparaty i urządzenia elektryczne 8 Podręcznik dla technikum Wyd 5 379s 24cm
Roztwory Wykłady z chemii fizycznej 333
Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz Wyd.III 783 str., 24 cm
Word 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 388 str,24 cm
Geografia społeczno-ekonomiczna dla kandydatów na wyższe uczelnie 293 str, 21 cm
Ekonomia 1 845 str, 24 cm
Geografia -słownik encyklopedyczny 621 str, 21 cm
Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA 278 str, 24 cm
Wstęp do prawoznawstwa 513 str, 20 cm
Fundamenty rachunkowości Cz. 1 Zbiór zadań do samodzielnej nauki księgowania z komentarzem i przykładami rozwią zań, T. I Komentarze i przykłady
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz Wyd.II 259 str, 24 cm
Gospodarka cyfrowa 424 str, 24 cm
Matematyka – vademecum maturzysty 244 str, 21 cm
Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie 234s 24cm
LINUX ćwiczenia z systemu.Korzystanie z Internetu 362s 24cm
MIKO1 Elementarz elektroniki Dokumentacja minikomputera CA 80 146s 20cm
Leksykon uniwersalny T.1 ponad 122000 haseł z anagramami 1096 str, 32 cm
Pzegląd chromatografii. wyd 3 442s 20cm
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 413 str, 24 cm
Układy półprzewodnikowe