Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr UYB/74 9 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Programu Spójności

Program debata w czasie warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Sudetach
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krasnostawski oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła Gospodarczego „IRENA” S.A., Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, kris-bruk, Stowarzyszenie Bugaj V , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , AKU Sp. z o.o., Fajne Wesele s.c. Anna Wieruszewska-Puto, Magdalena Sadowska, Instytut Biologii Medycznej PAN, OKE POLAND Sp. z o.o., PDS , TFP , CONS CONTROL – SYSTEM Kupiec Marcin, PROGRA Jolanta Herburtowska, Dariusz Woźnica, Paweł Woźnica, Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Remus”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>