Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr CRE/74 3 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Kursy Handlowe
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.


 • Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jeleniogórski oraz kamieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Okładzin Ciernych „FOMAR” S.A., NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. , auto-gaz piotr jakubik, Zakad Produkcyjno Handlowy „Crawtico”, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” , Advanced Business Services Jacek Skupin, Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o., INTERDAM Damian Zarzycki, Maxto Technology Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka jawna, POLENG sp. z o.o., Valeo Autosystemy , Inventory Solutions Polska Sp. z o.o., Witowskie cieplice – miasteczko wodne , AB – GLASS PHP Andrzej Biedrzycki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>