Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr XNO/78 7 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Kursy w Mikołajkach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz jarosławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michór Józef Uslugi Ogólnobudowlane, Zakłady Tkanin Technicznych „ESKORD” S.A., AUTO MOTO GAZ Sławomir Załęski, ARKONA sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Włókniarzy, Zakład Usług Elektro-Technicznych „KATEL” S.C. , Bioelektrownia sp. z o.o., FRONIMA , INSPIRION , Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, PULANNA , WOŚ MIROSŁAW KAROL Doradztwo-Marketing- Inwestycje EXAGO, Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości sp. z o.o., „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WR” „, Sekwencja

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>