Granty Europejskie na szkolenia menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Fundusz Infrastrukturalny” do formalnego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • zbudowanie internetowej platformy do zarządzania bazami zasobów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz – warsztaty interpersonalne
 • Warsztaty Z Myślenia Ekonomicznego w Katowicach – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie pierwszego portalu elektronicznego o leasingu o unikalnej funkcjonalności – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie publicznego serwisu do zarządzania treścią stron www “ AdminWEB – treningi z konfliktów
 • wypracowanie wyszukiwarki biur architektonicznych zintegrowanej z automatycznym procesem zapytań ofertowych – treningi zamkniete
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – warsztaty z komunikacji
 • zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców miasta Krosna – warsztaty z komunikacji
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wzmocnienie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – szkolenia z kreatywności
 • modyfikacja współpracy poprzez wypracowanie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – warsztaty z zarządzania projektem
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie nowoczesnych metodyki produkcji świec – warsztaty z kreatywności
 • Budowa i implementacja inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia z asertywności
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – szkolenia HR
 • CUBE – uniwersalne środowisko opisywania obiektów przestrzennych i zdarzeń z nimi związanych – szkolenia z komunikacji
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I Osi Priorytetowej PO IG w 2010 r – warsztaty interpersonalne
 • e-GCS – zoptymalizowana zdalna koncepcja biznesowych gier symulacyjnych – warsztaty z kreatywności