Znaczenie integracji w budowaniu zespołu

Posiadanie zintegrowanego, zgranego zespołu, którego ludzie posiadają umiejętność, aby przejmować zadania koleżanek oraz kolegów jak również darzą się zaufaniem to ważna sprawa dla świadomego swoich celów biznesmena . Powszechnie jest oczywiste jednak, że o tym, czy przedsiębiorstwo poradzi sobie na rynku w dużej mierze decydują sprawne, profesjonalne zespoły pracowników. Continue reading

Postawy w zbiorowości ludzkiej

W dobrze zarządzanej instytucji ludzie pracujący w dziale HR wiedzą, że kandydatów zatrudnia się na skutek posiadania przez nich różnych cech. Istotne cechy kandydata do pracy odnoszą się do funkcji w grupie. Continue reading

W jaki sposób funkcjonuje skuteczny dział firmy

W czasie projektów szkoleniowych poznaję  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, często oni funkcjonują w bardzo sprawnych grupach pracowniczych. 2 miesiące wstecz prowadziłem też oryginalny program rozwoju dla handlowców z wyjątkowej instytucji życia publicznego. Otrzymałem wówczas dość sporo interesujących opinii na temat działania zespołu. Continue reading

Zasady diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

Na pewno typowy zatrudniony w firmie w przeszłości był na sesji szkoleniowej. Szkolenie ma na celu wykształcanie u pracowników zaplanowanych zdolności wykonywania pracy. Zwykle takie działanie pociąga koszt ponad 4 tysiące zł za sesję szkoleniową – i jak sądze nikt nie życzy sobie takich pieniedzy zmarnować bezproduktywnie. Continue reading

Zwyczaje w różnych państwach a współpraca w grupie

Dziś chcę zaprezentować jak kultura narodowa wpływa na działalność w mniejszej społeczności, jaką jest firma. Mimo że zdolności współpracy w grupie są wśród pracodawców doceniane, działanie samodzielnie to zwykle świetny trik na wybicie się. Pracownicy wykazujący wysoki standard inteligencji ogólnej, myślący nieschematycznie oraz zmierzający konskwentnie do ustalonych celów dość sprawnie pną się do góry. Continue reading

Komunikacja to objaw zgranego zespołu

W niniejszym wpisie pragnę przybliżyć główny wskaźnik poprawnie działającego zespołu. Jest nim poprawna komunikacja. Skupimy się teraz na miejscu przepływu danych w opisywanym przejawie funkcjonowania organizacji. Psychologowie wskazują, iż na porozumiewanie się z innymi poświęcamy więcej niż 70% okresu interakcji. W tym trzydzieści pięć procent stanowi mówienie, a reszta odbieranie informacji. Dzielenie się informacjami jest równie ważne w grupie w przedsiębiorstwie, podobnie jak w zupełnie odmiennych zbiorowościach ludzi, dla przykładu pomiędzy członkami rodziny, w orkiestrze, między piłkarzami. Continue reading

Sprawy oddziałujące na zachowania w zbiorowości ludzkiej

W poprzedzających ten cykl postach na blogu zobrazowałem etapy formowania zespołu. Opisałem, jak tworzą się normy zachowania. Z mojego doświadczenia wynika, że zostają one sformułowane jako fragmenty przepisów dotyczących pracy. Thomas Blair w swojej świetnej książce z tego tematy opisał, że reguły pracy w zespole powstają jako pierwotny objaw pewnych cech wspólnych pomiędzy wszystkimi osobami wewnątrz zespołu na temat: zasoby, procesy, dążenia. Continue reading

Fragmenty prelekcji z zakresu tworzenia efektywnych grup pracowniczych

W oparciu o ostatnie efekty ankiet zrozumiałem, iż istoty ludzkie z natury łączą się w społeczności. Jeśli ma to miejsce wewnątrz firmy i członkowie grup lub zbiorowości zostali przypisani do stanowisk w strukturze organizacyjnej, zostają oni udziałowcami zespołów wydziałowych. Później, z własnej woli albo z obowiązku wdrażają się w prace wydziałów, zespołów celowych itp. Ludzie odnoszą swoje potrzeby i dążenia do grup zupełnie pozbawionych struktury lub grup wspólnych zainteresowań, na przykład osób zainteresowanych sportami ekstremalnymi lub samochodami. Continue reading