Gry jako taktyka na zgłębianie działań rynku

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Czasami będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność zbierania odpowiednich danych oraz ich badanie , w konsekwencji czego nastąpi odpowiednie działanie w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Continue reading

Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiele typów projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, oraz tzw. reminding sessions. Obserwuję, że trenerzy najczęściej organizują kursy i sesje szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności. Continue reading

Działanie coachingowe w grach menedżerskich

Prowadzenie gier dla menedżerów i symulacji szkoleniowych było dla mnie zawsze niezwykle czasochłonne. Prowadzący szkolenie powinien zdobyć pewne kwalifikacje pozwalające na angażowanie w zadania osób uczestniczących w szkoleniu. Takie kwalifikacje zawierają takie obszary: zarządzanie złymi doświadczeniami z przeszłości, przywództwo, organizowanie pracy za pomocą odpowiednich zadań i działania coachingowe. Continue reading

Reguły wymyślania symulacji biznesowych

Wymyślanie symulacji biznesowych w celu poprowadzenia sesji szkoleniowej jest dość trudne i wymaga odpowiednich umiejętności. Całe życie dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, śmiać oraz doświadczać nietypowych zjawisk. Symulacje biznesowe to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje dobrze jest wykorzystywać w sesjach szkoleniowych razem z typowymi zajęciami albo case study. Continue reading

Kierowanie działaniami projektowymi nie takie straszne

Dziedzina zarządzania projektem stała się w poprzednich miesiącach przedmiotem ogromnego zaangażowania intelektualnego wśród menedżerów biznesu. Wywołuje to zapotrzebowanie na typowe procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na innowacyjne metody skutecznego zarządzania i badania w obszarze poprawy kondycji gospodarek.
W ofercie doradztwa dla biznesu występuje wyjątkowo dużo projektów szkoleniowych na temat przewodzenia projektami. Continue reading

Jak zaplanować dobre kursy i szkolenia

Wyniki treningu silnie, a może nawet najsilniej, są zależne od określonej w programie metody szkolenia. Poszczególne dydaktyczne strategie przekazywania wiedzy najchętniej wykorzystywane przez rodzimych szkoleniowców w ostatnim czasie mogą być używane zamiennie. Rozróżniamy rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: w miejscu pracy, na stanowiskach pracy oraz w innym miejscu. W tym ostatnim przypadku można zamiennie organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach warsztatowych oraz w symulacjach biznesowych. Continue reading