Badania satysfakcji pracowników – raport

Nasz kooperant z firmy HRmapa.pl zakończył dopiero co wyniki badania motywacji i satysfakcji pracowników w polskich firmach.

HRmapa to serwis oferujący online  oceny pracownicze.

Co wynika z zrealizowanego badania?

Ważna jest dobra atmosfera w firmie  również umowa o pracę z długim okresem wypowiedzenia. Niewiele mniej istotna jest szansa indywidualnego organizowania sobie czasu pracy. Na niższym miejscu plasuje się  prawo głosu na przykład na zebraniach i w rozmowie z przełożonym.

Dalej: możliwość podejmowania decyzji.

Rzecz jasna w zestawieniu jest też umożliwienie Ci udziału w planowaniu Twojej własnej kariery.

Już nieco niżej są:

wsparcie rozwojowe ze strony szefa a również realizowanie trudnych zadań i wyzwań. Liczą się również kursy i studia.

Niżej w ocenie pracowników są wysoka jakość pomieszczeń, stanowiska pracy itp.. Nie otrzymał najwyższej oceny w opinii pracowników również

prestiżowe stanowisko ani opłacone przez pracodawcę bonusy materialne. Testy potwierdziły że takie psychologiczne i osobowościowe kwestie jak partnerska i nieformalna relacja z szefem oraz podejmowanie ryzyka by osiągnąć cel także są mniej istotne. Najniżej uplasowalo się: konkursy i rankingi pracowników (współzawodnictwo pomiędzy pracownikami.

Pełne wyniki z badania motywacji i satysfakcji pracowników, zakres pytań zastosowanego testu i kwestionariusza oceny jest udostępniona i opinia badaczy na stronie HRmapa.pl.