Z jakiego powodu coaching nie będzie lekarstwem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching jest ostatnio ogromnie modnym w wielu kręgach hasłem. W praktyce jest to wsparcie innych osób w tym, aby mogli jeszcze lepiej funkcjonować i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie jest związany z trenerem osobistym, zadaniem którego będzie pomaganie swojemu podopiecznemu w próbie zdobycia celów, które zostaną wyznaczone.

Przez minione lata dookoła coachingu pojawiło się wiele mitów, wynikające z różnorodnych powodów. Niektórzy widzą w tym lek na każdy problem w osobistym i zawodowym życiu, inni z kolei podążają za modą, nie do końca mając świadomość, na czym coaching polega. W rezultacie może to wszystko doprowadzić do mało realnych oczekiwań, a w efekcie niezbyt miłych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi twierdzenie, że skoro zatrudniło się już coacha, to doprowadzi on do pożądanej zmiany bez większych starań jeśli chodzi o pracę podopiecznego. A w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach ma być osobą, która wskazuje kierunek i daje impuls do tego, żeby działać, ale dużą część pracy i tak musi wykonać konkretna osoba.

Kolejnym z problemów będzie przekonanie, że sama obecność coacha, doświadczenie i osobowość jego osoby bardzo szybko dadzą efekty, niejednokrotnie tego typu stwierdzenie można usłyszeć od przełożonych czy kolegów. Tymczasem po odbyciu kilku sesji okazuje się, że oczekiwane zmiany będą wymagać mimo wszystko dużego zdeterminowania i własnej pracy, i bardzo szybko zaczyna się pojawiać zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Oczywiście nie jest tak, że coaching ma jedynie ujemne strony i nie zdaje egzaminu, ponieważ tak czy inaczej będzie to technika która się charakteryzuje sporą skutecznością i efektywnością. Wymagać jednak będzie odpowiedniego podejścia już od samego początku, sporo problemów bierze się bowiem z nie rozumienia do końca tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Gdy ktoś świadomie się decyduje na jakieś większe zmiany w swoim dotychczasowym życiu i będzie zdeterminowany, żeby to wykonać, to obecność coacha na pewno mu w tym pomoże. W pierwszej kolejności będzie on pokazywał ścieżkę, jaką warto podążać, aby zmiany, które się planuje faktycznie poszły w dobrym kierunku.