Jakimi metodami ocenia się kompetencje zawodowe pracowników.

Różne firmy przyjmują różnorodne kryteria jeśli będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się raczej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu czyiś umiejętności. Z kolei w innych są wykorzystywane narzędzia i techniki, których zadaniem jest zmierzenie precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

W chwili obecnej coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do oceny pracowniczych kompetencji. Stosowane są one zarówno w czasie zatrudniania nowych ludzi, żeby ocenić ich przydatność dla firmy, lecz także do okresowych ocen pracowników. Do ocen takich przede wszystkim będzie się brało umiejętności oraz wiedzę, lecz wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Spośród sporej grupy metod, które są dostępne w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najbardziej skuteczną pod tym względem. Statystyki pokazują, że jej poziom skuteczności może sięgać nawet 76%, jest to poziom, do którego inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna należy ją w odpowiedni sposób wdrożyć, ponieważ tylko wtedy proces będzie miał zakładaną efektywność.

Międzynarodowi specjaliści opracowali w ostatnim czasie dokładne wskazówki, jakie dotyczą przebiegu całości badań. Wskazują przy tym na parę ważnych obszarów, o jakich należy pamiętać przy wykonywaniu pracowniczych ocen, a zaniedbanie których może doprowadzić do błędnych wniosków.

Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa tu właściwie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, żeby umożliwić wyznaczenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to ogromnie ważny punkt, gdyż zależeć od niego będą kolejne zadania, jakie pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo ważne będzie również wykorzystanie wielu rozmaitych metod, za pomocą jakich da się wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Wykonana analiza powinna mieć przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o dane stanowisko pracy. Wśród najczęściej używanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.