Jesienny Raport

Polscy kierownicy działów szkoleń głównie kupują warsztaty związane z wiedzą ekspercką, w drugim priorytecie w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –z zarządzania oraz interpersonalne. Najchętniej zamawiają potrzebne kursy z Ośrodku doradztwa i Treningu Kierownicznego. To wyniki Raport wyjazdy integracyjne.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Tylko co trzeci ankietowany uznał, że łatwo na rynku o „gwiazdę”: trenera, który łączy umiejętności szkoleniowca z praktyką zdobytą na menedżerskim stanowisku.

Oto prezentujemy wyłącznie wybrane fragmenty ankiety:

  • Uważam, że : Bez problemu można znaleźć firmy, które oferują oczekiwaną przeze mnie jakość szkoleń – z tą tezą zgadza się 68% badanych HRowcy ufają swojej intuicji. Blisko osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla HRowców najważniejsze jest doświadczenie biznesowe trenera.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Licencyjnymi programami, certyfikacjami trenerskimi, akredytacjami itp. – 21%
  • Nieco mniej niż połowa HRowców kupuje warsztaty menedżerskie i handlowe oraz BHP. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Handlowe – 41%
  • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
  • Badane osoby wymieniły w ankietach razem 96 firm, z czego 22 firmy zostały zgłoszone więcej niż 5 razy – i tylko te, zgodnie z zasadami rankingu, zostały wzięte pod uwagę w zestawieniu punktowym pulsu HR
  • Do badania zaproszono 2911 członków Klubu Menedżerów HR.
  • Każdy ankietowany, wskazując firmę do rankingu, jednocześnie przyznawał jej ocenę wyrażaną w punktach.